Gill_Sans_1

Gill Sans

Poster formgiven för det typografiska projekt som Friman&Odh pysslar med.

Gill-Sans_poster